Program - 2018 års utställningar på Galleri 21

 

Zsuzsanna Larsson Gilice och Kristina Schmid 13/1 - 4/2
ODD EYE

ODD-EYE
Vi tänker på begreppet ODD-EYE som att vi har varsin blick som skevar, men ändå får syn på något och varandra. Kanske handlar det om dolda berättelser och ett stillsamt och intensivt betraktande av världen.

Kristina arbetar figurativt med skulptur och fotografi, där utgångspunkten ofta är materialen hon samlat på sig. Hon använder både brons och det förgängliga som mossa, tejp och sand och arbetar i serier med sina verk. Zsuzsanna arbetar processbaserat med teckning och textflöden som roterar kring sin egen axel. Med förgängliga material blir hennes arbeten delvis abstrakta och rumsliga på samma gång, där till synes oansenliga detaljer får betydelse.

Kristina Schmid, magisterexamen i fri konst, Konsthögskolan Valand 2001. Utställningar på bl a Teatergalleriet Kalmar, Galleri 1 och Galleri 54 i Göteborg, Teatergalleriet Uppsala. Gestaltningsuppdrag för Statens Konstråd , Uppsala kommun, Göteborgs stad, Familjebostäder och Nya Karolinska Solna m.m. Pågående gestaltningsuppdrag för Alingsås Lasarett. Representerad genom inköp på kommuner och landsting.

Zsuzsanna Larsson Gilice, magisterexamen i fri konst, Konsthögskolan Valand 2003. Utställningar på bl a Teatergalleriet Kalmar, Ebelingmuseet, Borås konstmuseum (grupp), Steneby konsthall, Galleri Mors Mössa, Galleri Ping-Pong och Eskilstuna konstmuseum (grupp). Gestaltningsuppdrag bl a för Statens konstråd, temporärt gestaltningsuppdrag; Konstväxlingar för SL på Gärdets tunnelbanestation och Stockholm konst. Representerad genom inköp på kommuner och museer.


>> läs mer

 

Kanute = Ferdinand Bergstrøm, Dorothea Økland og Olav Andreas Abildgaard. 16/1 - 16/1
Kanute

Kanute spiller fritt improvisert musikk. Med et akustisk lydideal utforsker trioen mulighetene som finnes i besetningen vokal, gitar og trommer, og skaper musikk med en bred referansebakgrunn.
Bandet består av Dorothea Økland, Ferdinand Bergstrøm og Olav Andreas Abildgaard. De møttes på jazzutdannigen ved Universitetet i Stavanger og har siden høsten 2016 spilt en rekke konserter, og samarbeidet med flere anerkjente musikere innen friimprosjangeren, blant annet Frode Gjerstad.

 

 

Ilma Virtala 10/2 - 4/3
Immaterial Imprints / ILMA

Immaterial Imprints / ILMA

I frihet lättar oljemålningarna från sina fyrkantigt fasthållande ramar och stiger uppåt i ljuset och luften som vore de på väg att immaterialiseras. Det finska namnet Ilma betyder också luft och har inspirerats av min teosofiska mormorsmor som tog författarnamnet Ilma Virtala. Virta betyder ström. Flertalet verk har kommit till efter mötet med odefinierbara fragment upphittade i industriområden. Genom subjektiv bearbetning har dessa fragment, som redan från början lagrats med flera lager betydelser fått nya liv med berättelser inte bara om samtiden utan även tidlösa existentiella frågeställningar. I mitt arbete intresseras jag mycket av kontraster såsom mellan medvetet - omedvetet, individuellt - kollektivt och materiellt - immateriellt samt hårt - skört. I denna serie verk är främst de två sistnämnda paren påtagliga då jag fokuserat på hårdare och tyngre ursprungsobjekt som jag sedan låter lösas upp likt en slags alkemisk process till viktlöshet och vitnyanser - en transformation där materien återgår till energi och flyter vidare som idéer i betraktarens sinne. Målningarna och objekten ackompanjeras även av ljud och ljus.

ILMA har en Master från Konsthögskolan i Malmö och en kandidat från Konstuniversitetet i Helsingfors.


>> läs mer

 

Niklas Wallenborg 10/3 - 1/4
How I learned to stop worrying and love the end!

ag är född 1979 och verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack; Institutionen fri konst i Stockholm. I mitt konstnärskap använder jag mig av transformering, kopiering och sampling som metod för att samla in mitt konstnärliga arbetsmaterial, ett material ofta hämtat från populärkulturell vetenskap och science fiction. Detta blir utgångspunkten för mitt skapande och undersökande av alternativa verkligheter, arbeta med infallsvinklar kring dramaturgi, berättande, fiktion kontra fakta, informationstransformering och en social kritik. Mina verk anspelar ofta intertextuellt på våra gemensamma referensramar inom film, musik, litteratur och utgår från existerande material för att undersöka fenomen och vår värld.
De senaste åren har jag arbetat med och undersökt hur sci-fi-genren kan användas inom samtidskonsten. Vad händer när ens arbete speglar sig i sci-fi, transformeras och stöps om, vrids några extra varv och på så sätt undersöks på ett annat sätt? Vad ger det att som konstnär använda sig av sci-fi, dess tankevärld, formspråk och historia för att kommentera, undersöka och titta på sin omgivning? Att närma sig det verkliga från det overkliga? Science fiction är inte en verklighets flykt utan ett motstånd, ett erbjudande om en alternativ värld och en möjlighet att förändra bilden av verkligheten och vår framtid, fiktiva världar kan hjälpa till att forma verkligheten.
/ Niklas Wallenborg

 

 

Hanna Stahle 7/4 - 29/4
PREPOSITIONS

I ett vändande och vridande uppnås ständigt nya positioner: under, över, inuti, utanför, framför, bakom, nära och vidare längre bort. Stahles skulpturer och installationer leker med skala, gränssnitt och positioner, söker efter djupare bottnar och underligare perspektiv. Det är en brötig arkitektonisk värld som konstrueras, med skikt och passager, byggnader och rum, i detta som blir hennes tredje separatutställning på Galleri 21.

Hanna Stahle är utbildad på Konstfack, med en MFA i skulptur och bosatt i Sörmland. Utställningar de senaste åren på bl a Candyland Stockholm, Galleri PS Göteborg, Katrineholms konsthall, Sculpture Quadriennal Riga 2016. Gestaltningsuppdrag för Statens konstråd och Sala kommun, Västerbottens läns landsting, Region Gotland, Göteborgs stad, Nacka kommun och Eskilstuna kommun. Pågående uppdrag för Linköpings kommun.

 

 

Melissa Henderson 5/5 - 3/6


 

 

Hanne Mago Wiklund 11/8 - 2/9


 

 

Olle Schmidt 15/9 - 7/10


 

 

Karin Gyllerfelt 13/10 - 4/11


 

 

Gunilla Jähnichen 10/11 - 9/12