AktuelltHanne Mago Wiklund 11/8 - 2/9
En process -att osäkra objekten.

Hanne Mago Wiklund
11/8 - 2/9 2018


”Det handlar om att bevara och bearbeta erfarenheter – minnen – tillsammans med de föremål som jag har runtomkring . Genom att gjuta av och gjuta om dessa funna objekt, en process där varje detalj blir bevarad, blir det till en symbolisk gest; likt ett fryst ögonblick i tiden. Ett fotografi där den kemiska processen sker i leran.”

Föremålen jag arbetar med finns runtomkring mig, likt ett urbant språk som finns överallt och inom alla samhällsskikt. En dualitet som är viktig. Det är relativt simpla objekt. Alldagliga. Men det enkla och alldagliga blir ofta väldigt komplext.
Jag söker mig mot ofta mot begreppet ”liminal space ” i mitt arbete och uttryck. Det kan förklaras som tillståndet av att balansera på en tröskel, där du varken befinner dig inuti rummet eller utanför. Just i brytpunkten, i mellanrummet, där uppstår spänningen och potentialen.


Hanne Mago Wiklund, magisterexamen från Konstfack 2011, bosatt och verksam i Stockholm. Pågående utställning på Uppsala konstmuseum. Utställd på bl a, Galleri Box i Göteborg, Galleri Domeij i Stockholm, Avesta Art 15.