BÜRO|21

Büro21 är Galleri 21:s underavdelning för live och intermediakonst. Büro21 är en plattform för konstnärliga och publika experiment. Vi strävar efter en öppnare atmosfär runt konsten där publiken känner sig delaktiga och kan involveras med både konst och konstnär.